" Pochod pod nepřátelským územím "

19.10.2012 17:38

Budeme se pohybovat v Olomouci podél povodí řeky Bystřičky.

A budeme procházet tuneli které slouží jako odvod přebytečné

vody.